Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Sự kiện - Thời sự

TMĐP- Với tấm lòng biết cảm thương, trái tim quảng đại chia sẻ và đôi bàn tay hào sảng trao ban, thái độ ân...

Cảm thức

TMĐP- Tuổi già vẫn có Chúa nâng đỡ, tháng năm già nua, bệnh hoạn vẫn được Chúa quan tâm, rợp bóng xót thương.       Vi...

Cảm thức

  TMĐP- Chúa không bỏ rơi tuổi già, không lánh xa người già như thói đời, người đời. Trái lại, Chúa thương xót nghe...

Cảm thức

TMĐP- Tuyển tập cảm thức Tuổi Già Có Chúa là lời tuyên xưng đức tin của người già, là tâm tình của ông bà,...

Cảm thức

TMĐP- Bạn cũng như tôi, tưởng khó có thể tìm cho đời mình một ý nghĩa, trong khi ý nghĩa do mình định đoạt....

Xem thêm