Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Cảm thức

TMĐP- Giữa thời Covid, chúng ta được Đức Giêsu nhắc nhở hãy trở về yếu tính của người Kitô hữu, đừng “đánh mất mình”....

Cảm thức

TMĐP- “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” trong khi làm từ thiện. Cám dỗ là ân nhân của nhân loại ;...

Cảm thức

TMĐP- Với đôi mắt đức tin, tất cả đau đớn, đau thương, đau buồn là những thập giá của ganh ghét, hận thù, bạo...

Cảm thức

TMĐP- Không thiếu sự gì tốt xấu, điều gì phải trái, con người nhân nghĩa hay gian ác, tham lam khi ở giữa đại...

Xem thêm