Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Chay

Đám tang Đức Giêsu đặc biệt bất ngờ, đặc biệt ít người, đặc biệt yên ắng, vắng vẻ… Xin Đức Giêsu chịu đóng đinh...

Mùa Chay

TMĐP- Các bài đọc được chọn trong lễ Vọng Phục Sinh xoay quanh Bóng Tối và Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô là Ánh...

Mùa Chay

TMĐP- Lần loan báo cuối cùng cuộc Thương Khó và Phục Sinh, Đức Giêsu mặc khải toàn phần công trình cứu chuộc cho chúng...

Mùa Chay

TMĐP- Đức Giêsu vạch rõ con đường Thương Khó là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang Phục sinh, con đường cùng Ngài...

Mùa Chay

TMĐP-  Không từ bỏ “cái tôi” ganh ghét, ích kỷ, thống trị; không buông bỏ hành trang cồng kềnh của thế gian là những...

Xem thêm