Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Chay

TMĐP- Bước vào Tuần Thánh là bước theo Đức Giêsu trên đường Khiêm Hạ, Từ Bỏ để trở thành Của Lễ cứu chuộc muôn...

Mùa Chay

TMĐP- Xin Chúa ban cho chúng con niềm hy vọng không đổi dời vào tình thương bao la của Chúa. Ai cũng biết mình...

Mùa Chay

TMĐP- Xin Chúa thay đổi cái nhìn của chúng con để chúng con nhìn thấy vinh quang của Chúa là lòng thương xót bao...

Mùa Chay

TMĐP- Quả thực, hành trình đức tin của chúng ta cũng không khác con đường đức tin của người phụ nữ Samari, vì như...

Suy niệm lời Chúa

TMĐP- Với lòng bác ái quả cảm, với trái tim bao dung, thương xót và tâm hồn quảng đại, hy sinh, chúng ta theo...

Suy niệm lời Chúa

TMĐP- Năm mới chính là lúc cần đổi mới. Người Kitô hữu cần đổi mới trái tim, bởi trái tim có đổi mới, con...