Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Vọng

Có một thời, dân Do Thái không chấp nhận chân lý “Thiên Chúa cứu chuộc hết mọi người”, vì với họ,  Đấng Cứu Thế...

Mùa Vọng

TMĐP- Mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi mỗi người Kitô hữu đặt hết niềm tin vào mầu nhiệm Hiệp Hành của Dân Chúa. Đó...

Mùa Vọng

TMĐP- Như ông Gióp, mỗi người Kitô hữu cũng trải nghiệm thử thách “thinh lặng của Thiên Chúa” trên hành trình đức tin.   Nỗi...

Mùa Vọng

TMĐP- Mùa Vọng là mùa trông đợi Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người. Nhưng tại sao phải trông đợi? Trong Cựu Ước, ngôn sứ...

Suy niệm lời Chúa

TMĐP- Từ bỏ mỗi ngày như Ápraham và các môn đệ Đức Giêsu, vì ơn gọi Kitô hữu là ơn gọi yêu thương, phục...