Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Chay

TMĐP- Bước vào Tuần Thánh là bước theo Đức Giêsu trên đường Khiêm Hạ, Từ Bỏ để trở thành Của Lễ cứu chuộc muôn...

Mùa Chay

TMĐP- Xin Chúa ban cho chúng con niềm hy vọng không đổi dời vào tình thương bao la của Chúa. Ai cũng biết mình...

Mùa Chay

TMĐP- Xin Chúa thay đổi cái nhìn của chúng con để chúng con nhìn thấy vinh quang của Chúa là lòng thương xót bao...

Mùa Chay

TMĐP- Quả thực, hành trình đức tin của chúng ta cũng không khác con đường đức tin của người phụ nữ Samari, vì như...

Mùa Giáng Sinh

TMĐP- Thánh Gia chính là gương mẫu của các gia đình. Lễ Thánh Gia được Đức Thánh Cha Lêo XV thiết lập năm 1921...

Mùa Giáng Sinh

TMĐP- Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta được Giáo Hội nhắc nhở: hãy yêu mến Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, vì nhờ Mẹ,...

Mùa Giáng Sinh

Đây là mùa Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại. 1. Ngài tỏ mình là một Thiên Chúa yếu đuối, khiêm hạ, khó nghèo:...