Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Giáo hội

TMĐP- Chúng ta không nên “đánh lận con đen”, hoặc nhập nhằng giữa “Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự Ngài muốn, hủy...

Giáo hội

TMĐP- Mỗi người Kitô hữu là chi thể của thân thể Giáo Hội, và chúng ta là Giáo Hội, nên bất luận là chủ...

Giáo hội

TMĐP- Vấn đề Nhà Chúa Cha đã đi đến chỗ bế tắc không chỉ với Giáo Hội mà với cả những người thuộc Nhà...

Giáo hội

TMĐP-  Chúng ta không có quyền lên án, luận tội bất cứ người nào. Tuy nhiên, chúng ta luôn có quyền tuyên xưng đức...

Xem thêm