Connect with us

Hi, what are you looking for?

Cảm thức

CHÚA HẰNG BAN ƠN KHÔN NGOAN CHO TUỔI GIÀ THÁNH THIỆN | Tuyển Tập “Tuổi Già Có Chúa” – Phần 3

TMĐP- Với con mắt đức tin, người già sẽ nhìn thấy sự tín nhiệm của Thiên Chúa ở tuổi già, sẽ nhận ra ơn khôn ngoan Chúa hằng ban cho người già luôn tin vào Chúa. Bởi người già thánh thiện được Chúa thương, và tuổi già nhân đức được Chúa sủng ái, chúc lành.

Người già ít được người trẻ lắng nghe, vì người già bị coi là lẩm cẩm, lú lẫn. Tuổi già tuy nhiều kinh nghiệm, nhưng tuổi trẻ thường bỏ qua, không lãnh hội, vì đánh giá thấp kinh nghiệm của tuổi già. Vì thế, có những ông bà, cha mẹ già khổ tâm vì thấy con cháu mình sa cơ, thất bại chỉ vì bỏ ngoài tai những lời khuyên thực tiễn, cần thiết, những kinh nghiệm máu xương được chia sẻ của mình. Và bi kịch gia đình mãi đau thương, chỉ vì tuổi già bị coi là không còn minh mẫn, khôn ngoan.

Nhưng với Chúa thì khác, khi Ngài dùng tuổi già để chỉ dậy tuổi trẻ, chọn người già để hướng dẫn người trẻ, mời gọi người già cùng đi với người trẻ. Hình ảnh cậu bé Samuen và thầy cả già Êli trong Cựu Ước là hình ảnh ấn tượng Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan cho người già để hướng dẫn người trẻ nhận ra Thánh Ý Ngài: “Cậu bé Samuen phụng sự Đức Chúa, có ông Êli trông nom… Một ngày kia, ông Êli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúá chưa tắt và Samuen đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuen. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Rồi chạy lại với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con”. Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi”. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuen lần nữa. Samuen dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con”. Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi”. Bấy giờ Samuen chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuen lần thứ ba. Câu dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con”. Bấy giờ ông Êli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Êli nói với Samuen: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con, thì con thưa: ‘Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”. Samuen về ngủ ở chỗ của mình.” (1 Sm 3, 1-9).

Trình thuật trên quả thực rất chi tiết đã cho người già chúng ta thấy: Thiên Chúa đã không cho cậu bé Samuen biết ngay lần đầu gọi cậu là chính Ngài gọi, nhưng đã để cậu tưởng là thầy già Êli gọi mình, và chính thầy Êli là người “hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé” (1 Sm 3,8), và chính ông cụ dậy cho cậu bé Samuen thân thưa với Chúa, khi Ngài gọi cậu lần thứ ba. Không có thầy già Êli, Samuen không thể nhận ra đó là tiếng Chúa gọi cậu; không có thầy già Êli chỉ dạy, cậu sẽ chẳng biết trả lời thế nào với  Đức Chúa, bởi Chúa muốn dùng thầy già Êli như người hướng đạo của cậu bé Samuen, muốn sự khôn ngoan của tuổi già thánh thiện là đèn soi sáng con đường phải đi của tuổi trẻ hăng say, nhiệt thành.

Với con mắt đức tin, người già sẽ nhìn thấy sự tín nhiệm của Thiên Chúa ở tuổi già, sẽ nhận ra ơn khôn ngoan Chúa hằng ban cho người già luôn tin vào Chúa, bởi người già thánh thiện được Chúa thương, và tuổi già nhân đức được Chúa sủng ái, chúc lành.

Nhưng thế nào để có một tuổi già thánh thiện, thế nào để có những năm tháng làm người già được Chúa thương?

Như thánh cả Giuse, con muốn tìm sự thánh thiện của tuổi già bằng:

  • Luôn sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Chúa,
  • Cảm nhận ơn Chúa trong suốt hành trình dài của cuộc sống,
  • Không để mất khả năng và cơ hội yêu thương,
  • Ý thức mình giống như những chiếc lá vàng sẽ rụng xuống làm phân nuôi cây non, cho rừng đời xanh tươi mãi,
  • Và thanh thản ký thác những cây số cuối đời trong lòng thương xót của Cha trên trời.

Jorathe Nắng Tím

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...