Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "Jorathe Nắng Tím"

Mùa Thường Niên

TMĐP- Mình Máu thánh Chúa là chính Chúa, nguồn mạch của tình yêu hiệp nhất, ở đó, chúng ta được liên kết, hiệp thông,...

Mùa Thường Niên

TMĐP- Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa, và xin Chúa uốn nắn lòng chúng con nên giống Thánh Tâm Chúa! Cụm từ...

Cảm thức

Nếu nói “lạc bước”, thì ai cũng có những “bước lạc”, vì tất cả chúng ta đều chung một thân phận người yếu đuối,...