Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Vọng

TMĐP- Có những việc con người là không thể làm được, nhưng đối  với Thiên Chúa là người cha toàn năng trong tình yêu,...

Mùa Vọng

TMĐP- Là người Kitô hữu, chúng ta không thể không cầu nguyện, liên lỷ kết hiệp mật thiết với Đức Kitô. Bất cứ ở...

Mùa Vọng

TMĐP- Sẽ không có gì đẹp lòng Thiên Chúa hơn là sống Mùa Vọng với tâm tình của Đức Maria. Chắc chắn trong nhân...

Mùa Vọng

TMĐP- Đức tin của người môn đệ Đức Giêsu là tin vào một Thiên Chúa duy nhất, mà không tin vào một thiên chúa...

Xem thêm