Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Chúng ta ghi nhận: Chúa Thánh Thần là Lửa Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, là Đấng hiệp nhất mọi người nên...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Mừng lễ Chúa lên trời, chúng ta hãy noi gương bắt chước các thánh Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi với...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Được sai vào giữa thế gian như chiên đi giữa sói rừng, các Tông Đồ được Đức Giêsu tuyển chọn để không thuộc...

Mùa Phục Sinh

Chắc chắn khi nghe Đức Giêsu nói : “Anh em là bạn hữu của Thầy” (Ga 15,14), các Tông Đồ đã giật mình ngạc...

Xem thêm