Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

TMĐP-  Khi chữa lành người phong hủi, Đức Giêsu có ý mặc khải cho chúng ta lòng thương xót của một Thiên Chúa hay...

Mùa Thường Niên

TMĐP- Chúc tụng, tạ ơn và yêu mến Chúa khi hạnh phúc, may mắn, thịnh vượng chắc chắn không khó bằng trung tín ngợi...

Mùa Thường Niên

Lắng nghe tiếng Chúa  không chỉ là con đường dẫn chúng ta đến với Chúa, và làm môn đệ Ngài, mà còn là ước...

Mùa Thường Niên

TMĐP- Khi gọi các môn đệ, Đức Giêsu đã không cất bổng những người này ra khỏi cuộc sống thường ngày. Ngôn sứ Giôna,...