Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Giáng Sinh

Đức Tin là ơn vô cùng cao trọng, vì đức tin ban cho chúng ta niềm hy vọng để sống và để chết: niềm...

Mùa Giáng Sinh

TMĐP- Như các nhà chiêm tinh ngoại giáo đã được thấy ngôi sao của Đức Giêsu, và được ngôi sao dẫn đường đến gặp...

Mùa Giáng Sinh

TMĐP- Chỉ ở bên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chỉ nép dưới áo Mẹ là  Nữ Vương Hoà Bình, chúng con mới tìm lại...

Mùa Giáng Sinh

TMĐP- Xin ba Đấng của Gia Đình thánh giúp chúng ta biết thao thức, khắc khoải đợi chờ Thánh Ý Thiên Chúa trong mọi...

Xem thêm