Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Chay

TMĐP- Ngước nhìn lên Đức Giêsu, Vua Tình Yêu trên Thánh Giá, chúng ta xin được cùng “viên đại đội trưởng cất tiếng tôn...

Mùa Chay

TMĐP- Cao điểm cuộc tử nạn của Đức Giêsu là Ngài đã hiến mình để chuộc tội nhân loại mà Ngài đã chuẩn bị...

Mùa Chay

TMĐP- Chúng ta cầm nhành lá xanh mầu sự sống trên tay hôm nay khi nghênh đón Đức Giêsu đi vào cuộc đời mình....

Mùa Chay

TMĐP- Cùng ngước nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh, Đấng Cứu Độ  khoan dung, nhân hậu, chúng ta xin Chúa một trái tim...

Xem thêm