Connect with us

Hi, what are you looking for?

Suy Tư Thần Học

TMĐP- Người Kitô hữu chúng ta nên học thuộc và thực hành bài học vỡ lòng nhưng căn bản Đức Giêsu đã dạy các...

Suy Tư Thần Học

TMĐP- Để là con người, chúng ta phải có lòng nhân ái để sống một đời tử tế với mọi người, nhưng để là...

Giáo hội

TMĐP- Chúng ta không nên “đánh lận con đen”, hoặc nhập nhằng giữa “Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự Ngài muốn, hủy...

Giáo hội

TMĐP- Mỗi người Kitô hữu là chi thể của thân thể Giáo Hội, và chúng ta là Giáo Hội, nên bất luận là chủ...

Xem thêm