Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Phục Sinh

Đức Giêsu sống lại từ cõi chết là Mầu Nhiệm  trọng đại và nền tảng của Kitô giáo. Là Mầu Nhiệm nền tảng vì ...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Đức Giêsu phục sinh ước mong chúng ta tin ở Lời Ngài hứa sẽ sống lại hơn là chỉ tin khi đã được...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Chỉ với hoa trái của Tình Yêu Cứu Độ là Niềm Vui và Bình An phục sinh của Đấng chịu đóng đinh, khi...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Ơn bình an của Đức Giêsu phục sinh được ban nhưng không, nhưng có ở lại trong tâm hồn, đời sống mỗi người...