Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Phục Sinh

DUNG MẠO GIÁO HỘI | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm C  

TMĐP- Xin Đức Giêsu phục sinh ban cho chúng ta lòng yêu mến, hiệp thông, và trung thành với Giáo Hội cho đến giây phút cuối.

Rất có thể một số không nhỏ trong chúng ta tuy được rửa tội, mang trên mình  danh hiệu “Kitô hữu”, ở trong đoàn thể “người có đạo”, nhưng chưa thực sự  nhận diện chính xác Giáo Hội chúng ta thuộc về, cũng như không nhận ra dung mạo đích thực của Thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh mà chúng ta là chi thể, điều mà các bài đọc phụng vụ của chúa nhật hôm nay đề cập và khai mở.

1/ Giáo Hội phổ quát:

Giáo Hội của Đức Giêsu mà chúng ta được tháp nhập vào, là đoàn thể những người tin vào Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người. Nhờ tin vào Con Một Thiên Chúa mà tất cả “khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”, vì “Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17)

Vì Giáo Hội là đoàn thể của tất cả những  người tin vào Đức Giêsu, nên Giáo Hội có chỗ cho toàn thể nhân loại, đủ chỗ cho mọi người: một Gíao Hội phổ qúat, mở ra cho  bất cứ ai  đặt niềm tin vào Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người.

Do đó, sứ vụ của Giáo Hội là “loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa” cho mọi người, như bài sai  Giáo Hội nhận từ Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dậy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28, 19-20). Và sách Công Vụ các Tông Đồ  đã là chứng từ sống động về  sứ vụ và công cuộc  truyền giáo của các Tông Đồ, khi các vị tìm đến với  dân ngoại, tức các dân tộc ở ngoài Do Thái giáo, ở đó các vị đã làm cho nhiều người tin vào Đức Giêsu, vì “Thiên Chúa đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin” (x. Cv 14,27).

2/ Giáo Hội là thành thánh Giêrusalem mới:

Giáo Hội là “trời mới, đất mới” vì được Thiên Chúa biến đổi, để “trời cũ đất cũ” phải biến đi, nhưng từ nay là Đền Thánh “mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống” (x. Kh 21,1-2).

Sở dĩ Giáo Hội được đổi mới, và trang điểm lộng lẫy như tân nương  đón tân lang, vì Giáo Hội có Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm người và ở trong Giáo Hội, ở với Giáo Hội, vì Ngài  là Đầu Giáo Hội. Chính Ngài thiết lập Giáo Hội và yêu thương, “hiến mình vì Giáo Hội” (x. Ep 5,25); chính Ngài ” thánh hóa và thanh tẩy Giáo Hội bằng nước và lời hằng sống” để “có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5,27).

Như thế, Giáo Hội thánh thiện, tinh tuyền vì có Đức Giêsu; Giáo Hội lộng lẫy, xinh đẹp, xứng đáng trước mặt Thiên Chúa, vì có Đức Giêsu; Giáo Hội là thành thánh Giêrusalem mới, nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa dân Ngài, vì Giáo Hội có Emmanuen – “Thiên Chúa- ở – cùng chúng tôi” (x. Mt 1, 23; Kh 21,3).

3/ Giáo Hội là công trình cứu chuộc của Đức Giêsu:

Sở dĩ Giáo Hội một ngày kia sẽ  được “lau sạch nước mắt, không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than, đau khổ nữa” (Kh 21,4) vì Giáo Hội được cứu chuộc bởi Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ rất nhân hậu, giàu lòng thương xót. Chính Ngài làm cho Giáo Hội được hân hoan, vui mừng, khi mặc khải  mầu nhiệm Thiên Chúa là Tình Yêu, Nước Trời là quê hương hằng phúc, phần thưởng đời đời.

Vì thế, Giáo Hội là đoàn thể nhận ra mình là những người đầu tiên được thừa hưởng ơn cứu  chuộc của Đức Giêsu, và ý thức ơn gọi cũng như bổn phận “Tạ Ơn” của mình như lời thánh vịnh: “Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng” (Tv 144,10-11).

Và để dung mạo của Giáo Hội không bị méo mó, biến dạng kinh dị,  Đức Giêsu đã ban cho các môn đệ, tức những người tin vào Ngài, những thành viên của Giáo Hội “một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34), vì chỉ khi yêu thương nhau, Giáo Hội mới đích thực là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa là Tình Yêu thương xót với công trình cứu chuộc nhân loại của Ngài, nên nếu các chi thể của Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô là Giáo Hội không biết “yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương”, thì Giáo Hội đánh mất yếu tính “Có Chúa Kitô” của mình, bởi ở ngoài tình yêu thương, không ai có thể biết Giáo Hội là Giáo Hội của Đức Giêsu, không ai nhận ra chúng ta thuộc về Đức Giêsu, không cách nào thế gian có thể nhận ra “người có đạo” là môn đệ của Thiên Chúa giầu lòng thương xót như chính Đức Giêsu đã qủa quyết: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là chúng con yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Tóm lại, với đức ái, chúng ta sống hạnh phúc của người môn đệ  Đức Giêsu,  và niềm vui loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu cho muôn dân, khi mở toang cánh cửa  Đức Tin cho mọi người, bởi biết mình được Thiên Chúa yêu thương, và muốn chia sẻ tình yêu ấy cho hết mọi người.

Đây là ân huệ và sứ vụ của mỗi người Kitô hữu, sứ vụ mà Đức Giêsu phục sinh  đã trao cho Giáo Hội khi nói với các tông đồ “hãy nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu goi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,47), và với tông đồ trưởng Phêrô: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy ” (Ga 21,16), sau ba lần ông tuyên xưng “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15.15.17), và một cách gián tiếp, ông thề hứa với Đức Giêsu: “Con sẽ yêu mến đoàn chiên Thầy trao phó” với tình yêu của “người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (x. Ga 15,13), cũng là tình yêu của Thầy, tình yêu của “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).

Xin Đức Giêsu phục sinh ban cho chúng ta lòng yêu mến, hiệp thông, và trung thành với Giáo Hội cho đến giây phút cuối đời, dù có lúc chúng ta bị tổn thương bởi chính Mẹ Giáo Hội của mình.

Jorathe Nắng Tím 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...