Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

 KIÊN TRÌ, LIÊN LỶ VÀ THA THIẾT CẦU NGUYỆN | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C

TMĐP- Không có đức tin, đức mến, đức trông cậy, chúng ta không thể kiên trì ở lại trong Chúa, không thể liên lỷ tâm tình với Chúa, càng không thể tha thiết nài xin Chúa những ơn cần thiết cho mình và cho mọi người.

Chúng ta thấy trong Tin Mừng, hễ cứ có dịp là Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, nhắc nhở các ông cầu nguyện, chỉ bảo các ông cách cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa.

Ngài dạy các ông những điều phải xin với Thiên Chúa (x. Kinh Lạy Cha: Mt 6,9-13); Ngài bảo các ông  đừng ồn ào, phô trương, nhưng kín đáo”vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6,6); Ngài cảnh giác các ông đừng rơi vào hố sâu kiêu căng, tự mãn, giả hình như người Pharisêu kia lên Đền Thờ cầu nguyện mà chỉ lo liệt kê công trạng, tự hào mình thánh thiện, công chính, thánh thiện công đức và khinh bỉ người thu thuế  cũng lên Đền Thờ cầu nguyện, vì biết mình tội lỗi nên chỉ dám “đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi’…” (Lc 18,13); và đặc biệt  Tin Mừng hôm nay ghi lại một lời khuyên khác của Đức Giêsu, đó là hãy kiên trì , liên lỷ và tha thiết cầu nguyện.

Để dẫn vào cao điểm là Lời Đức Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống tinh thần kiên trì, liên lỷ và tha thiết cầu nguyện của Môsê, con người cầu nguyện trong Cựu Ước.

Môsê là người gắn bó thiết thân với Đức Chúa, và liên lỷ cầu nguyện, thỉnh ý Ngài. Câu chuyện chiến thắng người Amalếch làm chứng: thắng bại đã không được quyết định ở chiến trường, và hoàn toàn không hệ tại ở binh hùng, tướng giỏi, vũ khí mạnh.

Sách Xuất Hành kể lại, khi “Amalếch đến đánh Ítraen tại Rơphơđim”, Môsê bảo ông Giôsuê chọn một số người ra đánh Amalếch. Còn ông, “ông sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm gậy của Thiên Chúa”. Khi ông Giôsuê điều binh khiển tướng  ngoài mặt trận, thì ông Môsê cùng hai ông Aharon và Khua lên đỉnh đồi cầu nguyện với Đức Chúa (x. Xh 17,8-10). “Khi nào ông Môsê giơ tay lên” cầu nguyện, “thì dân Ítraen thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống thì Amalếch thắng thế. Nhưng ông Môsê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông Aharon và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay ông Môsê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giôsuê đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalếch và dân của ông ta” ( Xh 17, 11-13).

Tin Mừng Luca thì ghi lại dụ ngôn “quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy”: ông quan toà là người vô thiên vô pháp, “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng  coi ai ra gì” (Lc 18,2). Ấy thế mà ông phải chịu thua bà góa đã kiên trì kêu nài ông minh xét cho bà, và  thốt lên: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta  nhức đầu nhức óc” (Lc 18,4-5).

Quả thực, sức mạnh của việc kiên trì, liên lỷ và tha thiết cầu nguyện là sự thật được chính Đức Giêsu khẳng định nhiều lần: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7), nhưng phải thiết tha xin, phải kiên trì tìm, phải liên lỷ gõ cửa, như Môsê đã liên lỷ giơ cao tay cầu nguyện để đem chiến thắng về cho ítraen nhờ sức mạnh từ tay Đức Chúa, như bà goá đã kiên trì quấy nhiễu để được quan toà bất chính xét xử công bình.

Nhưng để có thể kiên trì, liên lỷ và tha thiết cầu nguyện như con thơ với Cha hiền trên trời, chúng ta phải tin yêu Đấng chúng ta nài xin, phải tín thác vào lòng tốt của Ngài và hy vọng vào lời Ngài hứa. Vì thế, không có đức tin, đức mến, đức trông cậy, chúng ta không thể kiên trì ở lại trong Chúa, không thể liên lỷ tâm tình với Chúa, càng không thể tha thiết nài xin Chúa những ơn cần thiết cho mình và cho mọi người.

Và như thế, điều rất đáng sợ và vô phúc có thể sẽ xảy ra, đó là khi Đức Giêsu ngự đến, Ngài sẽ không còn thấy chúng ta tin vào Ngài, như chính Ngài đã buồn bã thốt lên: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8)

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...