Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Phục Sinh

“SAO LÒNG ANH EM CÒN NGỜ VỰC?” | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III  Phục Sinh, Năm B                       

TMĐP- Đức Giêsu phục sinh ước mong chúng ta tin ở Lời Ngài hứa sẽ sống lại hơn là chỉ tin khi đã được xem thấy Ngài phục sinh và chọc ngón tay vào vết thương Thánh Giá của Ngài, như Ngài đã nói với Tông Đồ Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20, 29).

Tuy đã nhiều lần nói với các môn đệ trước khi lên Giêrusalem: “Con Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21; 18,22-23; 20,17-18) nhưng khi Đức Giêsu sống lại như lời Ngài đã hứa, thì không mấy người trong Nhóm Mười Một đã tin.

Tin Mừng Luca kể lại cảnh tượng sợ hãi của các môn đệ vì không tin Thầy mình sống lại khi Đức Giêsu hiện ra với các ông:

Sau khi nhận ra người khách lạ cùng đi với mình là Đức Giêsu, lúc Ngài bẻ bánh, hai môn đệ làng Emmau đã “đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và bạn hữu đang tụ tập tại đó… Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” (Lc 24,33.36-39).

Quả thực, các Tông Đồ đã không dễ dàng đón nhận Tin Vui Sống Lại của Thầy mình,mặc dù Đức Giêsu đã nói trước với các ông nhiều lần: “Ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại”. Bằng cớ là không Tông Đồ nào đã tin, nhưng “các ông cho là chuyện vớ vẩn” (Lc 24,11), khi các “bà Maria Mácđala, bà Gioanna và bà Maria, mẹ ông Giacôbê”, và mấy bà khác nữa  kể lại cho các ông sự việc họ ra thăm mộ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần và đã thấy tảng đá bịt kín cửa mộ lăn ra khỏi mộ và họ “không còn thấy thi hài  Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống giữa kẻ chết ? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà  ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại” (Lc 24,2-7).

Thánh sử Gioan cho thấy không chỉ riêng Tông Đồ Tôma không tin (x. Ga 2024-29), mà hầu như tất cả các Tông Đồ đều không tin, vì “các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma” (Lc 24,37).

Trước lòng tin yếu kém của các Tông Đồ, cũng là đức tin non  nớt của chúng ta, Đức Giêsu đã  áp dụng sư phạm của người Cha giàu lòng thương xót, và của người Thầy kiên nhẫn, bao dung.

Trước hết, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ: “Ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại”, nhưng  “ngày thứ ba” đến, không ai trong các ông đã  nhớ lời Thầy dặn. Vì không nhớ Lời Ngài, nên các ông đã hoảng hốt, ngờ vực khi Ngài sống lại và hiện ra giữa các ông.

Thấy các ông tin vì không nhớ Lời Ngài, Đức Giêsu phục sinh liền cho các ông xem thân xác phục sinh của Ngài khi nói với các ông: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà…  Người đưa tay chân ra cho các ông xem” (Lc 24,39 -40).

Nhưng có ông xem rồi  vẫn không tin, và đòi cho kỳ được phải rờ vào Ngài, đụng chạm vào thân thể Ngài, thậm chí phải  xỏ ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào vết thương nơi cạnh sườn Ngài  mới  tin, như tông đồ Tôma đã lên giọng (x. Ga 20,25).

Trước thách đố  của những môn đệ còn cứng lòng ngờ vực sự sống lại của Ngài, Đức Giêsu đã  mời các ông, như đã nói với Tôma khi hiện ra lần thứ hai giữa Nhóm Mười Một: “Đặt ngón tay vào đây… Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy” (Ga 20,27).

Quả thực, lòng thương xót của người Cha nhân từ, và  sự kiên nhẫn của người Thầy bao dung là Đức Giêsu phục sinh đã mở ra cho chúng ta, những kẻ yếu tin, hay  hoảng hốt sợ hãi, và  nghi nan ngờ vực  con đường Đức Tin với  từng bước tiệm tiến, bắt đầu bằng “Nói Với” ta, tiếp đến là cho ta “Xem Thấy Ngài”, và sau cùng là cho ta được “Chạm Vào chính Ngài” như  Ngài đã nói trước với các Tông Đồ : “Thầy sẽ sống lại”, rồi cho các ông xem thấy tay chân, cạnh sườn, và cuối  cùng để các ông được chạm vào thân xác phục sinh của Ngài khi hiện ra với các ông.

Tuy thế, Đức Giêsu phục sinh vẫn ước mong chúng ta tin ở Lời Ngài hứa sẽ sống lại hơn là chỉ tin khi đã được xem thấy Ngài phục sinh và chọc ngón tay vào vết thương Thánh Giá của Ngài, như Ngài đã nói với Tông Đồ Tôma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20, 29).

Jorathe Nắng Tím

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...