Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Vọng

TMĐP- Chúng ta có thể gọi chúa nhật này là chúa nhật của Lời Hứa, cũng như mùa vọng là mùa sống lời Thiên...

Mùa Vọng

TMĐP- Mùa Vọng về, chúng ta cùng  xin Chúa ơn Trở Về, vì có trở về, chúng ta mới gặp được Chúa và nhận...

Mùa Vọng

TMĐP- Không phải ngẫu nhiên, các bài đọc phụng vụ trong chúa nhật thứ ba mùa vọng lại kêu gọi: “Hãy vui lên nào,...

Mùa Vọng

TMĐP- Hành động sám hối, trở về đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả chính là ý thức Thiên Chúa đã đón nhận chúng...

Mùa Vọng

TMĐP- Phụng vụ Lời Chúa suốt Mùa Vọng tha thiết kêu gọi, và mời chúng ta cùng lên đường với Giáo Hội để “dọn...

Xem thêm