Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI

TMĐP- Hãy xác tín Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu: tình yêu tạo dựng, tình yêu cứu độ, tình yêu thánh hoá, tình yêu ban sự sống.

Lễ Chúa Ba Ngôi đưa chúng ta vào trung tâm của đức tin,  đi sâu vào mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo: tin vào Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã mặc khải, tin vào mầu nhiệm một Thiên Chúa ba Ngôi Vị: Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Các bài đọc trong thánh lễ cho chúng ta thấy hạnh phúc được gắn bó thiết thân với Thiên Chúa Ba Ngôi mà người Kitô hữu được lãnh nhận từ Ba Ngôi Thiên Chúa.

1. Thiên Chúa là Cha, Đấng đã ký kết giao ước với dân Ngài:

Thiên Chúa của Đức Giêsu là Thiên Chúa đã nói với con người. Ngài đã nói với dân Ngài là Ítraen: “Có dân tộc nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai Cập, trước mắt anh em không?” (Đnl 4,33-34).

2.Thiên Chúa là Cha, Đấng đã giữ lời hứa cứu độ dân Ngài:

Lời Hứa Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài trong Cựu Ước là ban Đấng Cứu Thế, như Dacaria đã nói tiên tri: “Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1,77-79) đã được thực hiện trong Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa trong Tân Ước.

Người cha Thiên Chúa ấy đã không bỏ chúng ta bao giờ, nhưng cho chúng ta được hiệp thông trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi qua bí tích Rửa Tội khi “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

Vì được tháp nhập vào Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, chúng ta trở nên con cái, môn đệ của Ngài, mà con cái, môn đệ thì luôn được cùng Thầy, cùng Cha, như Đức Giêsu đã khẳng định: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Chính trong tình nghĩa cha con với Thiên Chúa, thầy trò với Thiên Chúa, mà chúng ta được Ngài thánh hóa, cứu độ.

3.Thiên Chúa là Cha, Đấng đã đặt trong chúng ta Thần Khí Tình Yêu của Ngài:    

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,), nên ở Ngài chỉ có tình yêu, và Thần Khí Tình Yêu của Ngài cho chúng ta được đi vào thâm sâu của mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Nói cách khác, chỉ Thần Khí của Thiên Chúa mới làm cho chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào, yêu thương chúng ta biết bao. Chính Thánh Thần là Ngôi Ba, và Thần Khí của Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong chúng ta, để dậy chúng ta yêu thương như Thiên Chúa, yêu Thiên Chúa như con yêu Cha, và thương mọi người như anh em cùng Cha trên trời.

Thánh Phaolô đã viết cho giáo đoàn Rôma về chân lý này: “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghiã tử, nhờ đó, chúng ta được kêu lên: “Ápba! Cha ơi!”. Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14 -16).

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta xin Chúa cho chúng ta xác tín mầu nhiệm “Thiên Chúa là Tình Yêu”, vì ở ngoài Tình yêu, tách rời Thiên Chúa Ba Ngôi khỏi Tình Yêu, loại bỏ Tình yêu khỏi Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta không còn thấy Thiên Chúa của Đức Giêsu nữa, cũng không còn nhận ra Đức Giêsu là Ngôi Lời, và Chúa Thánh Thần là Thần Khí Tình Yêu. Và như thế, chúng ta không có một Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài có Ba Ngôi Vị, hiệp nhất trong Tình Yêu như Đức Giêsu đã mặc khải trong Tin Mừng.

Với xác tín Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu: tình yêu tạo dựng, tình yêu cứu độ, tình yêu thánh hoá, tình yêu ban sự sống, chúng ta được hưởng trọn vẹn  niềm vui  mà Đức Giêsu đã hứa ban cho những ai tin vào Ngài, Ngôi Lời của Thiên Chúa (x. Ga 17,13), để được nên một với Thiên Chúa Ba Ngôi, như lời cầu xin của  Đức Giêsu với Chúa Cha: “Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong Cha và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17,22-23).

Jorathe Nắng Tím

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...