Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

THIÊN CHÚA GẶP GỠ DÂN NGÀI | LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ

TMĐP – Suy Niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ

Tin Mừng Luca cho chúng ta đi vào bầu khí sinh hoạt phụng tự của thánh gia ở Nadarét, với sự tuân phục và thực thi lề luật Môsê cách  chu đáo, sốt sắng của thánh Giuse và Đức Mẹ, khi hai ngài bế Con là Hài Nhi Giêsu lên đền thờ Giêrusalem để chịu phép cắt bì, đồng thời Đức Maria dâng lễ vật làm lễ thanh tẩy cho mình sau khi sinh con, theo như luật dậy.

Với Ítraen, cắt bì là dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa Giavê và dân riêng của Ngài, như Thiên Chúa đã phán với tổ phụ Ápraham: “Mọi đàn ông, con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. Các ngươi phải chịu cắt bì nơi bao quy đầu: đó sẽ là dấu hiệu giữa Ta với các ngươi. Sinh được tám ngày, mọi con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì, từ thế hệ này qua thế hệ khác, kể cả nô lệ sinh trong nhà, hay nô lệ các ngươi dùng bạc mà mua của bất cứ  người ngoại bang nào không thuộc dòng dõi các ngươi” (St 17,10-12), và “Đây là giao ước vĩnh cửu: Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này” (St 17,7).

Bên cạnh luật phải cắt bì cho con trẻ sau tám ngày, còn một luật khác liên quan đến người mẹ sau khi sinh con, mà sách Lêvi đã ghi rõ: “Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: “Hãy nói với con cái Ítraen; Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng bẩy ngày, nó sẽ ra ô uế như những ngày khó ở vì kinh nguyệt. Đến ngày thứ tám, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. Rồi người đàn bà phải đợi ba mươi ba ngày cho máu được thanh tẩy; nó không đìợc đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện, cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình. Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng hai tuần, như khi có kinh; rồi nó phải đợi sáu mươi ngày cho máu được thanh tẩy. Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội Ngộ, một con chiên một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non, hay một chim gáy làm lễ tạ tội… Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội” (Lv 12,1-6. 8).

Như thế, thánh gia  đã thực hiện cùng một lúc cả hai điều Luật dậy, vào thời hạn thanh tẩy của Đức Mẹ: “Khi đã đến ngày thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22), và đã chọn lễ vật của người nghèo, là “một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non” để làm lễ toàn thiêu và lễ tạ tội (x. Lc 2,24).

Chính trong hoàn cảnh dâng con và chịu thanh tẩy của nguời tín hữu nghèo khó, nhưng trung tín, tuân phục lề luật của cha mẹ Ngài, mà Đức Giêsu đã gặp gỡ toàn thể nhân loại ngay trong Đền Thờ là Nhà của Cha Ngài.

Ngài đã gặp gỡ, thăm viếng  Ítraen, dân Ngài, mà người đại diện là cụ già Simêon, “người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen”, là “được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa ” (Lc 2,25.26).

Ngài cũng gặp gỡ, tỏ mình cho toàn thể nhân loại, khi là “Ánh Sáng muôn dân”, như tâm tình cảm tạ trên môi miệng phấn khởi, hạnh phúc vì được toại nguyện của cụ già đạo đức Simêon: “Lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa , xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại…” (Lc 2, 29-32).

Được Đức Giêsu viếng thăm, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ở với chúng ta, như “hằng ngự trên cụ già Simêon” (x. Lc 2,25); thúc đẩy chúng ta yêu mến và phục vụ Giáo Hội, như “Thần Khí đã thúc đẩy” cụ già đạo đức lên Đền Thờ, ở đó, chúng ta được gặp Đức Giêsu, được có Đức Giêsu ngay trong nhà của Ngài là Giáo Hội, như  cụ già Simêon đã được thấy và “ẵm lấy Hài Nhi trên tay” (Lc 2,28) ngay trong Đền Thánh của Thiên Chúa Giavê.

Jorathe Nắng Tím

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...