Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Phục Sinh

TUYỂN CHỌN TÔNG ĐỒ VÀ TƯƠNG QUAN GIÁO HỘI VỚI THẾ GIỚI | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh, Năm B  

TMĐP- Được sai vào giữa thế gian như chiên đi giữa sói rừng, các Tông Đồ được Đức Giêsu tuyển chọn để không thuộc về thế gian nhưng được sai đến trong thế gian, giữa thế gian và được chính Ngôi Lời là sự thật của Chúa Cha thánh hiến….

Các bài đọc phụng vụ chúa nhật này đề cập đến việc tuyển chọn tông đồ Mátthia thay thế tông đồ Giuđa, người đã bán Đức Giêsu  cho các thượng tế, kỳ mục với giá ba mươi đồng, và tương quan giữa Giáo Hội, cụ thể và điển hình là các tông đồ với thế giới.

Về việc tuyển chọn các Tông Đồ, là những chứng nhân của cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu; những người đã thấy, đã nghe, đã sống với Đức Giêsu trên đường rao giảng Tin Mừng, và kế tiếp các vị là các Giám Mục, sách Công Vụ các Tông Đồ cho chúng ta thấy:

a. Tiêu chuẩn đề cử ứng viên Tông Đồ cũng là ứng viên Giám Mục được đặt trên niềm tin gắn bó với Đức Giêsu và đời sống làm chứng Đức Giêsu của đương sự, điều mà tông đồ trưởng Phêrô đã khẳng định như điều kiện: “cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta”, và “phải cùng chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh” (Cv 1,21.22).

b. Cách thế tuyển chọn giữa nhiều ứng viên được  Dân Chúa đề cử là cầu xin ơn soi sáng của Chúa, và rút thăm: “Họ đề cử hai người: ông Giôxếp, biệt danh là Basaba…, và ông Mátthia. Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ, chỗ Giuđa đã bỏ để đi về nơi đã dành cho y. Họ rút thăm, thăm trúng ông Mátthia; ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ” (Cv  1,24-26).

Tiếp đến là Tin Mừng Gioan về tương quan giữa các môn đệ của Đức Giêsu và thế gian.

Trước hết, Đức Giêsu khẳng định: “họ ở trong thế gian” (Ga 17,11), nhưng “thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14), như Ngài không thuộc về thế gian và thế gian đã ghét Ngài.

Để hiểu ý nghĩa từ “thế gian” được thánh sử dụng ở đây trong nghĩa đối kháng, đối nghịch, chúng ta cần đọc lại Lời Tựa của Tin Mừng Gioan, ở đó thế gian được hiểu là bóng tối, còn Ngôi Lời là ánh sáng: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,5); thế gian là danh từ chung chỉ những người không nhận biết Đức Giêsu là Ngôi Lời và cũng chẳng đón nhận Người , mặc dù “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 11), vì “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Như thế, từ “thế gian” có hai nghĩa trong Tin Mừng Gioan:

a. Nghĩa thứ nhất chỉ công trình tạo dựng, và toàn thể nhân loại.

Trong ý nghĩa này, các môn đệ của Đức Giêsu “ở trong thế gian” (Ga 17,11), “được sai đến trong thế gian” (Ga 17, 18), và Đức Giêsu không xin Chúa Cha cất họ ra khỏi thế gian (x. Ga 17,15), nhưng xin gìn giữ họ để  họ được hưởng trọn niềm vui của Ngài ngay giữa thế gian  (x. Ga 17,13).

Thế gian còn là những người  tin vào Đức Giêsu, Đấng được Chúa Cha yêu thương và  sai đến trong thế gian, nhờ lời cầu nguyện và sự hiệp nhất nên một với nhau trong Thiên Chúa của các môn đệ (Ga 17, 20-21).

b. Nghĩa thứ hai: thế gian được hiểu là lực lượng thù địch chống lại Ngôi Lời và những kẻ đi theo Người:

Đức Giêsu đã giải thích rất tường tận tương quan giữa thế gian như lực lượng thù địch và các môn đệ Ngài: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng npó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15, 18-19).

Thế gian chống lại Ngôi Lời là Tình Yêu (x. 1Ga 4,11-16) khi chạy theo ác thần gieo rắc ganh ghét, hận thù; thế gian chống lại  những ai muốn đi theo làm môn đệ Đức Giêsu, bằng tìm cách gieo vào lòng họ cỏ lùng bạo lực,  thất vọng, chết chóc như “ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu” ( Ga 13, 2).

Được sai vào giữa thế gian như chiên đi giữa sói rừng, các Tông Đồ được Đức Giêsu tuyển chọn để  không thuộc về thế gian là lực lượng thù địch tìm phá hoại công trình cứu chuộc  thế gian của Ngài, nhưng được sai đến trong thế gian, giữa thế gian và được chính Ngôi Lời là sự thật của Chúa Cha  thánh hiến, canh giữ  để  nhờ  sự hiệp nhất,  mà thế gian  tin “Thiên Chúa là Tình Yêu”, tin ai “ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa” (1 Ga 4,16) , và làm cho mọi người trở thành môn đệ Đức Giêsu để làm chứng: “Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian”  (1 Ga 4, 14).

Jorathe Nắng Tím

   

 

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...