Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giáo hội

CÓ THẬT CHỊ THIÊN THƯƠNG CỦA “NHÀ CHÚA CHA BẢO LỘC” LÀ “TỔNG LÃNH THIÊN THẦN” KHÔNG?

TMĐP – Những chia sẻ trong bài viết sẽ góp phần nào vào việc phân định của quý bạn đọc trước hiện tượng Nhà Chúa Cha Bảo Lộc, cũng như trước nhiều hiện tượng tương tự khác đang mọc lên trong thời đại mới.

Những video clip gần đây, như clip số 538, ở đó, chị Thiên Thương của Nhà Chúa Cha  Bảo Lộc không còn được các nhân chứng gọi bằng danh xưng thân mật, gần gũi “chị Thiên Thương” nữa, nhưng danh xưng dành cho con người ấy  đã bất ngờ được thay đổi thành tên gọi  “Thiên Thần Thiên Thương”.  Chính xác và rõ ràng hơn là trong video clip số  536, phần 4, chị Thiên Thương khi chia sẻ về sự “thống hối ăn năn” và trở về cùng Thiên Chúa của nguyên tổ Evà  đã tự nhận mình là tổng lãnh thiên thần khi quả quyết: “Ngay chính tại giây phút này, trong thời đại này, Thiên Chúa đã cho tổng lãnh thiên thần Thiên Thương được nhập thể để cùng mọi người cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong thời đại mới, thời đại của Chúa Thánh Thần“.

Trước thay đổi danh xưng bao hàm thay đổi tận căn tính, tức sự kiện đột biến chuyển  đổi từ  bản tính con người sang bản tính thiên thần  của chị Thiên Thương, người viết, mặc dù đã gác bút không viết về Nhà Chúa Cha, còn gọi là Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc sau hai mươi bảy bài chia sẻ, nhận định và phản biện trên trang Tin Mừng Đường Phố, một lần nữa thấy cần phải lên tiếng để tránh cho nhiều người   thêm một bước sa lầy nguy hiểm  nữa trong phạm vi giáo lý đức tin.

Trước hết, chúng ta cần nắm vững chân lý mặc khải: Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng  trung tín, và tất cả các thụ tạo được Ngài dựng nên đều tốt đẹp, nên   Ngài không bao giờ thay đổi bản tính của các thụ tạo,  nghĩa là cho dù  thụ tạo có phản bội,  chống lại Ngài,  thì bản tính của thụ tạo ấy  cũng không bị Ngài lấy lại, hay huỷ bỏ, như tổng lãnh thiên thần Luxiphe, vì muốn bằng Thiên Chúa, đã cùng một số thiên thần nổi  dậy chống lại Thiên Chúa  cũng vẫn không bị Thiên Chúa  lấy lại bản tính thiên thần, mặc dù Luxiphe và bè lũ  thiên thần kiêu căng, phản bội ấy đã bị trục xuất khỏi Thiên Đàng, và bị tống xuống hoả ngục.

Vì không bị tước đọat bản tính thiên thần của mình, nên Luxiphe và ma quỷ vẫn mãi là thụ tạo thiêng liêng, và vì thiêng liêng, ma quỷ không lệ thuộc, cũng không bị  hạn chế  bởi thời gian và không gian, nghĩa là chúng có thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi, chúng vô hình, không ai thấy, và làm được những điềm thiêng dấu lạ, như khả năng Thiên Chúa ban cho các thụ tạo thiêng liêng ngay từ buổi đầu tạo dựng.

Khác với các thiên thần là thụ tạo thiêng liêng: chỉ có hồn mà không có xác; đồng thời  khác các  thú vật: chỉ có xác mà không có hồn,  con người có xác và hồn, và vì có xác nên lệ thuộc không gian, thời gian, vì có hồn nên có khả năng hướng về Thiên Chúa là Đấng Thiêng Liêng và kết hợp với Ngài.

Từ mặc khải về bản tính  của  các thụ tạo, chúng ta sẽ rất sai lầm và làm tổn thương anh em, khi nguyền rủa họ là ma quỷ, hay  súc vật, bởi  nếu Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng không bao giờ thay đổi, huỷ bỏ hay  thu hồi,  giáng cấp bản tính của bất cứ thụ tạo nào đã được dựng nên tốt đẹp bởi tay Ngài, thì ai có quyền  thay đổi, hủy bỏ, thu hồi, giáng cấp bản tính của các thụ tạo ấy?

Cũng cùng nguyên tắc trên, khi  chúng ta đôn đẩy một thụ tạo nào từ bản tính được tạo dựng  của nó  sang một bản tính khác, chính là chúng ta đang làm một việc hoàn toàn phi lý, trái nghịch giáo lý đức tin,  chưa kể đó là một xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, Đấng Chủ Tạo.

Trở lại trường hợp chị Thiên Thương được các nhân chứng trong nhiều clip của Tiếng Nói Sự Thật  là cơ quan truyền thông chính thức của Nhà Chúa Cha Bảo Lộc  gọi tên dưới danh hiệu Thiên Thần Thiên Thương, chúng ta nhận thấy:

1/ Nhà Chúa Cha Bảo Lộc đã vượt quá phạm vi của mình:

Vượt quá phạm vi của mình, khi  Nhà Chúa Cha Bảo Lộc tự cho mình quyền chuyển đổi bản tính “người “của  một con người có tên Thiên Thương sang một bản tính mới là bản tính “thiên thần”, mà từ nay được gọi với cái tên mới:  Thiên Thần Thiên Thương hay Tổng Lãnh Thiên Thần Thiên Thương.

Bước đi liều lĩnh này đã đưa anh chị em Nhà Chúa Cha  không chỉ đi qúa  xa con đường  đức tin,  mà còn  sa lầy sâu hơn trên đường lạc giáo, vì giáo lý đức tin của Hội Thánh Công Giáo phủ nhận hoàn toàn việc chuyển đổi bản tính các thụ tạo, căn cứ trên mặc khải đã được trình bày ở phần trên.

Sở dĩ có bước đi liều lĩnh của anh chị em Nhà Chúa Cha,  vì các anh chị đã  qúa thần tượng một con người nên  đánh liều thần thánh hoá  chị Thiên Thương, bằng lấy đi bản tính con người của chị, và thay  bằng bản tính thiêng liêng của  thiên thần. Làm như thế vô hình trung, anh chị em Nhà Chúa Cha Bảo Lộc đã không cho chị Thiên Thương sống ơn gọi làm người  mà chính Thiên Chúa đã ban cho chị  khi tạo dựng chị trong lòng mẹ; đã vô tình lấy đi “phần xác” của chị, là phần quan trọng như phần hồn ở một con người, bởi là người thì phải có xác và hồn.

2/ Nhà Chúa Cha Bảo Lộc không phân định được sự khác biệt giữa con người và thiên thần:

Triết học cũng như thần học đều xác quyết: thiên thần là loài thụ tạo thiêng liêng nên  chỉ có linh hồn, và con người là thụ tạo có cả hồn  xác, nên nếu triết học và thần học công giáo đúng, nếu giáo lý đức tin đáng tin cậy, vì là mặc khải, thì Nhà Chúa Cha đã vô ý treo lơ lửng Thiên Thương giữa hai bản tính loài người và thiên thần, đong đưa Thiên Thương giữa thụ tạo thiêng liêng, vô hình và thụ tạo  hữu hình, có hồn có xác. Và nếu  như vậy, thì quả thực hữu thể  Thiên Thương  không là người,  cũng không là thiên thần, vì  Thiên Thương  không đủ điều kiện để được xếp vào một trong hai hàng ngũ  loài người hay thiên thần, bởi loài người thì phải có xác và hồn như mọi người đang nhìn thấy  chị Thiên Thương; nếu là thiên thần thì Thiên Thương phải cởi bỏ thân xác, chỉ giữ lại linh hồn, và không ai  còn được thấy con người Thiên Thương hiện diện, sinh hoạt trong thế giới loài người hữu hình, do  đòi hỏi của bản tính thiêng liêng, vô hình của thụ tạo thiên thần . Nhưng trong thực tế,  chị Thiên Thương vẫn còn đó tại nhà Chúa Cha Bảo Lộc như một con người trăm phần trăm. Chỉ tiếc một điều rất phi lý và mâu thuẫn là con người ấy đã bị một số  người  thần thánh hoá đến độ phải trở thành thiên thần trong danh xưng.

3/ Nhà Chúa Cha thay đổi bản tính của chị Thiên Thương để nhiều người tin vào vai trò “thư ký của Chúa Cha”:

Nhân vật quan trọng và trung tâm của Nhà Chúa Cha Bảo Lộc là chị Thiên Thương, người tự nhận là “thư ký của Chúa Cha” được đặc ân viết lời của Chúa Cha nói với nhân loại trong thời đại mới.

Sự việc này tất nhiên không được chấp nhận bởi Giáo Quyền. Vì thế, để củng cố niềm tin và có  thêm nhiều người tin vào những lời Chúa Cha mặc khải cho nhân loại trong thời đại mới qua  thư ký của Ngài  ở Nhà Chúa Cha Bảo Lộc, người ta cần  nâng chị Thiên Thương lên hàng thiên thần, và chính chị đã tự nhận mình là tổng lãnh thiên thần, vì thiên thần gần Thiên Chúa hơn loài người, thiên thần đẳng cấp hơn loài người, thiên thần uy tín  hơn loài người,  thiên thần đáng tin, đáng kính  hơn loài người, nên sẽ  không qúa khó để  thuyết phục, chinh phục niềm tin của nhiều người.

Vâng như có lần người viết đã tiên đoán: Nhà Chúa Cha không muốn rời xa, hay  đọan tuyệt với Giáo Hội Công Giáo, vì Nhà Chúa Cha cần có đối tượng là những người Công Giáo. Vì thế, tách khỏi Giáo Hội, và tự công bố là tổ chức biệt lập, hay  tuyên xưng đức tin mới của một  giáo phái mới hoàn toàn độc lập với Giáo Hội Công Giáo, Nhà Chúa Cha Bảo Lộc sẽ  khó có thể tồn tại. Biết rõ điều này, nên Nhà Chúa Cha  bám chặt lấy Giáo Hội, mặc dù  không tuân phục Giáo Quyền khi đưa ra nhiều ” mặc khải mới lạ” hoàn toàn  trái nghịch với Giáo Lý Đức Tin, mà người viết đã phân tích trong các bài viết trước đây, và hôm nay trong bài này về hiện tượng : chị Thiên Thương, linh hồn  của Nhà Chúa Cha Bảo Lộc từ nay không còn là người, nhưng đã được cất nhắc lên hàng tổng lãnh thiên thần.

Ước mong những chia sẻ của người viết đóng góp phần nào vào việc phân định của quý bạn đọc trước hiện tượng Nhà Chúa Cha Bảo Lộc, cũng như trước nhiều hiện tượng tương tự khác đang mọc lên trong thời đại mới.

Jorathe Nắng Tím    

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...