Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Mùa Thường Niên

THIÊN CHÚA VÀ XÊDA | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm A

TMĐP- Là người Kitô hữu, môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cần xác tín: không sự gì chúng ta có mà không từ Thiên Chúa.

Trong xã hội ngày càng muốn khai tử Thiên Chúa, muốn Thiên Chúa hoàn toàn vắng mặt trong thế giới loài người, để con người được hoàn toàn tự do trở nên thần thánh của chính mình, thì khuynh hướng phân chia, ngăn cách giữa Thiên Chúa và thế lực của con người ngày càng triêt để, rõ nét.

Triệt để ngăn cách Thiên Chúa khỏi con người bằng cách giảm thiểu tối đa uy tín của Thiên Chúa, như những người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay, khi họ “bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy họ” (Mt 22, 15); rõ nét như cạm bẫy có hình dáng sự thật được giăng ra, nhưng mục tiêu đen tối là đẩy Đức Giêsu vào thế của kẻ xúi giục dân chúng  chống lại chính quyền đế quốc Rôma.

Để có hình dáng, và vỏ bọc của sự thật, những người Pharisêu không ngại tâng bốc, khích tướng Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” (Mt 22,16). Họ nói thế để gài Đức Giêsu nói lên điều người khác không dám nói, bộc lộ nỗi uất ức, căm thù đế quốc Rôma mà mọi người giấu kín trong lòng, vì họ biết: chỉ cần một câu lỡ lời là lập tức họ quy chụp Ngài tội xúi dân không đóng thuế  cho hoàng đế Xêda, và như thế đã đủ chứng  cớ buộc tội Ngài là phản động, chống chính quyền đế quốc Rôma, và hậu quả khó tránh sẽ là bản án tử hình.

“Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các ngươi lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Họ đáp: “Của Xêda”. Bấy giờ Người bảo họ: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi” (Mt 22,18-22).

Khi bảo họ trả cho Xêda những gì của Xêda, sau khi xem hình và danh hiệu của Xêda trên đồng tiền, Đức Giêsu muốn kín đáo nhắc nhở họ: danh hiệu này đã mang lại cho họ những phúc lợi nào? Hình ảnh này có bảo đảm cho họ công lý và hoà bình không? Và uy quyền thống trị của Xêda được đặt trên nền tảng công chính hay bất chính?

Ngài cũng tế nhị cho họ biết so sánh Thiên Chúa với Xêda, đặt Thiên Chúa và Xêda lên cùng bàn cân là việc làm không thể chấp nhận, vì họ phải biết lời Thiên Chúa đã nói với họ qua miệg ngôn sứ Isaia: “Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ… Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai hoạ. Ta là Đức Chúa, Ta làm nên tất cả” (Is 45,5.7).

Sau khi nghe Đức Giêsu trả lời, tất cả những người có mặt đều ngạc nhiên, vì ít nhiều họ hiểu ra: không quyền lực nào vượt được uy quyền của Thiên Chúa, không công chính nào qua mặt được công chính của Ngài, không tình thương nào so sánh được tình thương của Chúa dành cho muôn loài thụ tạo. Thế nên chân lý con người đi tìm, bình an con người khao khát,  hạnh phúc  con người hy vọng, tất thảy đều chỉ gặp được ở một mình Thiên Chúa, đều kín múc được ở một nguồn tình yêu  duy nhất là trái tim Thiên Chúa, nên rời xa Thiên Chúa, tách biệt Thiên Chúa khỏi con người, ngăn cản bàn tay Thiên Chúa can thiệp vào đời sống, con người sẽ tự diệt vong, bởi chính Chúa “thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay … Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người” (Tv 96,10.13), mà công chính của Ngài là bảo bọc, yêu thương, và chân lý của Ngài bao dung, tha thứ.

Là người Kitô hữu, môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cần xác tín: không sự gì chúng ta có mà không từ Thiên Chúa, không một con người hay thụ tạo nào được tồn tại mà không được bàn tay Thiên Chúa chăm sóc,  gìn giữ, bảo vệ, nên không có gì là của chúng ta, nhưng tất cả  thuộc về Chúa, tất cả trả về cho một mình  Chúa, vì tất cả là hồng ân.

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...